Op maandag en dinsdag (23 en 24 mei) worden de te kappen populieren ’s avonds en ’s nachts verlicht door middel van bouwlampen.

Volgens het werkprotocol dat door een externe vleermuisdeskundige is opgesteld moeten de bomen namelijk direct nadat eventueel aanwezige vleermuizen zijn uitgevlogen worden aangelicht, zodat zij niet opnieuw de bomen opzoeken. Na de tweede nacht worden (op 25 en 26 mei) de gekandelaberde bomen gekapt. Gedurende het weekend blijven de bomen liggen en vanaf 30 mei de stammen weggehaald en de stobben verwijderd. Daarna zal ook het terrein rondom de plek waar de bomen gestaan hebben opgehoogd en ingezaaid.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bomen al eerder verwijderd worden, maar wegens de lage temperaturen van de afgelopen weken is hier mee gewacht.

Het park is op dit moment zaaiklaar gemaakt en zal deze week worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel.

 

park Helbergen zaaiklaar1