Ontwikkelgebied Helbergen

 
Wonen op Park Helbergen
 
Op deze site vindt u informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invulling van het voormalig sportveldencomplex Helbergen. Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Zutphen voor de ontwikkeling van dit gebied advies gevraagd aan omwonenden en andere betrokken inwoners van Zutphen om mee te denken over de invulling van dit gebied. In een speciaal traject geven inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm aan de toekomst van Helbergen.

 
Het ontwikkelgebied Helbergen is opgedeeld in drie delen:

 
  • deel woningbouw, noordzijde, adviesgroep wonen
  • deel groenzone, middendeel, adviesgroep groen
  • deel woningbouw, zuidzijde, adviesgroep tijdelijke invulling
 

Voor ieder deel is er een afzonderlijke adviesgroep gevormd en in 2013 hebben zij een aantal keren samen een brainstormsessie gehad over de mogelijke invulling van de drie deelgebieden in Helbergen. De resultaten van deze bijeenkomsten en de verdere voortgang en planning van het gebied Helbergen willen we graag met u delen middels deze nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet, Chantal Hofman, Projectleider Helbergen
info@parkhelbergen.nl

 

Wonen

Het meest noordelijke deel van het ontwikkelgebied geldt als toekomstige woonwijk, passend bij de plek. Het gebied moet dus goed aansluiten bij de fraaie natuurlijke omgeving van de IJssel en de Vierakkerse Laak. Het is de bedoeling dat deze woonwijk wordt ingericht als een gebied waar kwalitatief hoogstaande huizen worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap.

Groen

Het middelste gedeelte van Park Helbergen blijft groen. Gezocht wordt naar een groene verbinding tussen het stadspark en de uiterwaarden die ingericht wordt voor mens en natuur.

Tijdelijke invulling

Het zuidelijke deel van Park Helbergen wordt het laatst gebouwd. Deze grond wordt tijdelijk uitgegeven om initiatieven vanuit de samenleving een kans te geven. Verschillende initiatiefnemers hebben elkaar inmiddels gevonden en zijn bezig om een gemeenschappelijk voorstel in te dienen voor het totale gebied.