Ontwikkelgebied Helbergen

 
Wonen op Park Helbergen fase 2
 
Op deze site vindt u informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invulling van het voormalig sportveldencomplex Helbergen. Zoals u ziet is de ontwikkeling van wonen fase 1 en de inrichting van de natuur in het midden inmiddels afgerond.

 
Tijdelijke invulling tot 2022, daarna start de woningbouw fase 2.

 

Najaar 2020 is de gemeente Zutphen gestart om samen met bureau Imoss, omwonenden en andere betrokken inwoners invulling te geven aan dit laatste deel van dit ontwikkel gebied. In een participatie traject geven inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm aan de toekomst van Helbergen. Tot 1 januari 2022 is dit deel van het plangebied nog bestemd voor tijdelijke invulling zoals schooltuinen voor de Vrije School en Stichting Stadsgoed Helbergen. Vanaf 2022 houdt de tijdelijke invulling op te bestaan en zat hier ook woningbouw plaatsvinden. Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit gebied? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van Park Helbergen.

 

Met vriendelijke groet, Chantal Hofman, Projectleider Helbergen info@parkhelbergen.nl

 

Wonen

Het meest noordelijke deel van het ontwikkelgebied geldt als toekomstige woonwijk, passend bij de plek. Het gebied moet dus goed aansluiten bij de fraaie natuurlijke omgeving van de IJssel en de Vierakkerse Laak. Het is de bedoeling dat deze woonwijk wordt ingericht als een gebied waar kwalitatief hoogstaande huizen worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap.

Groen

Het middelste gedeelte van Park Helbergen blijft groen. Gezocht wordt naar een groene verbinding tussen het stadspark en de uiterwaarden die ingericht wordt voor mens en natuur.

Tijdelijke invulling

Het zuidelijke deel van Park Helbergen wordt het laatst gebouwd. Deze grond wordt tijdelijk uitgegeven om initiatieven vanuit de samenleving een kans te geven. Verschillende initiatiefnemers hebben elkaar inmiddels gevonden en zijn bezig om een gemeenschappelijk voorstel in te dienen voor het totale gebied.