De populieren kap is geslaagd

De gekapte bomen blijven nog even liggen alvorens ze straks worden afgevoerd.