• Cirkel1

  circle3

  Cirkel2

  Park  Helbergen

  Schitterend vertoeven langs de IJssel

  Wonen
  fase 1 gerealiseerd

  Stadspark
  gerealiseerd

  Wonen
  fase 2 in voorbereiding

  Geplande Activiteiten Park Helbergen

Fase 2 Park Helbergen in volgende fase, verkoop kavels 2022

Gemeente Zutphen heeft besloten om het zuidelijk deel van Park Helbergen te gaan ontwikkelen gelijk aan het noordelijk deel. Op basis van gesprekken met omwonenden, makelaars en ontwikkelaars is een keuze gemaakt wat hier gebouwd gaat worden. Het college heeft besloten om bij de inrichtingsschets voor het zuidelijk deel van Park Helbergen uit te gaan van een gevarieerd aanbod van grondgebonden woning types.

Het college van B&W heeft dinsdag 12 oktober jl. het Definitief Ontwerp (DO) en de kavelprijzen voor Park Helbergen fase 2 vastgesteld. In dit besluit zijn het Inrichtingsplan, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan én de kavelprijzen opgenomen. De stukken kunt u hier lezen.

Wat gebeurt er nu:

1. Een bestemmingsplanwijziging, omdat het geldende bestemmingsplan nog hoogbouw (appartementen) toestaat en ruimte geeft voor 88 woningen. Het bestemmingsplan wordt aangepast zodat het recht doet aan dit vastgestelde DO;
2. Het bouwrijp maken van het terrein. Nu wordt het gebied nog gebruikt door de Stichting Stadsgoed Helbergen, met hen worden goede afspraken gemaakt over het schoon opleveren. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt;
3. De verkoop van de kavels. De gemeente Zutphen is gesprek met een marktpartij om de kavels te verkopen, hiermee wordt een overeenkomst gesloten. De start van de verkoop staat gepland voor de eerste helft van 2022.

Belangstellenden voor deze fase 2 worden vanzelf geïnformeerd als de partij bekend is en deze partij neemt daarna contact met u op over de wijze van verkoop, ook plaatsen we de informatie op deze website.

Bekijk de video

Lees hier de reacties op de Youtube video met onze antwoorden.

 

Uniek participatie traject ligt ten grondslag aan tot standkoming Park Helbergen.

De gemeente Zutphen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied advies gevraagd aan omwonenden en andere betrokken inwoners van Zutphen om mee te denken over de invulling van dit gebied. In een speciaal traject hebben de inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm gegeven aan de toekomst van Park Helbergen.

Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten die er nu en in de toekomst uitgevoerd worden op Park Helbergen. pijl

Park Helbergen

 

De woningbouw zal recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabijgelegen centrum