• Cirkel1

  circle3

  Cirkel2

  Park  Helbergen

  Schitterend vertoeven langs de IJssel

  Wonen

  Groen

  Tijdelijke invulling

  Geplande Activiteiten Park Helbergen

Fase 2 Park Helbergen gaat van start.

Gemeente Zutphen heeft besloten om het zuidelijk deel van Park Helbergen te gaan ontwikkelen gelijk aan het noordelijk deel. Op basis van gesprekken met omwonenden, makelaars en ontwikkelaars moet een keuze gemaakt worden wat hier gebouwd gaat worden. Het college heeft besloten om bij de inrichtingsschets voor het zuidelijk deel van Park Helbergen uit te gaan van een gevarieerd aanbod van grondgebonden woning types. 

Imoss bureau voor stedenbouw uit Amersfoort heeft inmiddels opdracht gekregen om voor de gemeente een compleet Inrichtingsplan voor Park Helbergen fase 2 te maken. Imoss is geselecteerd uit 3 bureaus en gaat het proces begeleiden om te komen tot een Beeldkwaliteitsplan, een matenplan naast een stedenbouwkundige onderlegger en landschappelijk ontwerp. De direct om- en aanwonenden worden betrokken in het participatieproces. De planning is iets vertraagd, maar in het najaar hopen we het inrichtingsplan gereed te hebben. Pas daarna is de fase aangebroken van verkoop van de kavels. Belangstellenden die zich gemeld hebben worden geïnformeerd.

 

Uniek participatie traject ligt ten grondslag aan tot standkoming Park Helbergen.

De gemeente Zutphen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied advies gevraagd aan omwonenden en andere betrokken inwoners van Zutphen om mee te denken over de invulling van dit gebied. In een speciaal traject hebben de inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm gegeven aan de toekomst van Park Helbergen.

Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten die er nu en in de toekomst uitgevoerd worden op Park Helbergen. pijl

Park Helbergen

 

De woningbouw zal recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabijgelegen centrum