• Cirkel1

  circle3

  Cirkel2

  Park  Helbergen

  Schitterend vertoeven langs de IJssel

  Wonen
  fase 1 gerealiseerd

  Stadspark
  gerealiseerd

  Bouw fase 2 gestart

  Geplande Activiteiten Park Helbergen

Vanaf half maart tot en met half mei: bouw-en woonrijp maken plangebied

Eind vorig jaar heeft de gemeente Zutphen opdracht gegeven aan aannemer Liemers wegenbouw om Helbergen fase 2 bouw- en woonrijp te maken. De aannemer start in de 2e helft van maart met de werkzaamheden.

Bekijk de werkzaamheden

 

Kavel 24 alsnog beschikbaar
Dat het een prachtig project is, zien we terug in het animo. Op dit moment zijn dus ook alle bouwkavels verkocht of onder optie. Op het moment van start verkoop van deze kavels was kavel 24 niet beschikbaar vanwege verplichtingen van de gemeente Zutphen uit het verleden. Echter is kavel 24 toch nog beschikbaar gekomen en is de inschrijving voor kavel 24 nu geopend. Inschrijven voor deze kavel is hier mogelijk tot vrijdag 31 maart 2023 – 17.00 uur.

 

Uniek participatie traject ligt ten grondslag aan totstandkoming Park Helbergen.

De gemeente Zutphen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied advies gevraagd aan omwonenden en andere betrokken inwoners van Zutphen om mee te denken over de invulling van dit gebied. In een speciaal traject hebben de inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm gegeven aan de toekomst van Park Helbergen.

 
 

Park Helbergen

 

De woningbouw zal recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabijgelegen centrum