• Cirkel1

  circle3

  Cirkel2

  Park  Helbergen

  Schitterend vertoeven langs de IJssel

  Wonen
  fase 1 gerealiseerd

  Stadspark
  gerealiseerd

  Wonen
  fase 2 in voorbereiding

  Geplande Activiteiten Park Helbergen

Fase 2 Park Helbergen is van start gegaan.

Gemeente Zutphen heeft besloten om het zuidelijk deel van Park Helbergen te gaan ontwikkelen gelijk aan het noordelijk deel. Op basis van gesprekken met omwonenden, makelaars en ontwikkelaars wordt een keuze gemaakt wat hier gebouwd gaat worden. Het college heeft besloten om bij de inrichtingsschets voor het zuidelijk deel van Park Helbergen uit te gaan van een gevarieerd aanbod van grondgebonden woning types.

Imoss bureau voor stedenbouw uit Amersfoort heeft inmiddels opdracht gekregen om voor de gemeente een compleet Inrichtingsplan voor Park Helbergen fase 2 te maken. Samen met de direct om- en aanwonenden en gemeente Zutphen is er gebrainstormd en zijn de wensen en uitgangspunten doorgenomen. Op basis hiervan heeft Imoss een concept inrichtingsplan gemaakt. Dit is per korte film teruggekoppeld aan de participatie groep. U kunt dit filmpje hier ook bekijken. Ten gevolge van Corona zijn er geen bijeenkomsten en is dit een goed alternatief gebleken om toch gezamenlijk verder invulling te geven aan de inrichting van fase 2. Volgende stap is een Beeldkwaliteitsplan, een matenplan naast een stedenbouwkundige onderlegger en landschappelijk ontwerp. Pas daarna is de fase aangebroken van verkoop van de kavels. Dit staat voorlopig gepland in de 2e helft van 2021. Belangstellenden die zich gemeld hebben worden geïnformeerd.

Bekijk de video

Lees hier de reacties op de Youtube video met onze antwoorden.

 

Uniek participatie traject ligt ten grondslag aan tot standkoming Park Helbergen.

De gemeente Zutphen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied advies gevraagd aan omwonenden en andere betrokken inwoners van Zutphen om mee te denken over de invulling van dit gebied. In een speciaal traject hebben de inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm gegeven aan de toekomst van Park Helbergen.

Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten die er nu en in de toekomst uitgevoerd worden op Park Helbergen. pijl

Park Helbergen

 

De woningbouw zal recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabijgelegen centrum