• Cirkel1

  circle3

  Cirkel2

  Park  Helbergen

  Schitterend vertoeven langs de IJssel

  Wonen

  Groen

  Tijdelijke invulling

  Geplande Activiteiten Park Helbergen

Fase 2 Park Helbergen gaat van start.

Gemeente Zutphen heeft besloten om het zuidelijk deel van Park Helbergen te gaan ontwikkelen gelijk aan het noordelijk deel. Op basis van gesprekken met omwonenden, makelaars en ontwikkelaars moet een keuze gemaakt worden wat hier gebouwd gaat worden. Het college heeft besloten om bij de inrichtingsschets voor het zuidelijk deel van Park Helbergen uit te gaan van een gevarieerd aanbod van grondgebonden woning types. Denk hierbij aan vrijstaande woningen, forse tweekappers en levensloop bestendige grondgebonden woningen. Marktconsultatie heeft uitgewezen dat er behoefte is aan grondgebonden woningen en een gevarieerd woningaanbod sluit ook heel goed aan bij de naastgelegen wijken. De bouwkavels zullen zo veel mogelijk in particulier opdrachtgeverschap worden uitgegeven. Op korte termijn worden 3 bureaus benaderd om een offerte uit te brengen voor het ontwikkelen van het inrichtingsplan. Daar hoort ook participatie met de directe omgeving bij. Belangstellenden worden geïnformeerd als de fase van verkoop van de kavels nadert.

 

Uniek participatie traject ligt ten grondslag aan tot standkoming Park Helbergen.

De gemeente Zutphen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied advies gevraagd aan omwonenden en andere betrokken inwoners van Zutphen om mee te denken over de invulling van dit gebied. In een speciaal traject hebben de inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm gegeven aan de toekomst van Park Helbergen.

Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten die er nu en in de toekomst uitgevoerd worden op Park Helbergen. pijl

Park Helbergen

 

De woningbouw zal recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabijgelegen centrum