Nieuwsgierig? Kijk hieronder welke werkzaamheden allemaal plaatsvinden op Park Helbergen.

Onder de kaart treft u een tijdlijn aan. Of ga hier naar de tijdlijn.
Rood

Opbreken van de Schouwlaakseweg

We zijn op 3 oktober begonnen met het opbreken van de Schouwlaakseweg. Het asfalt en de stenen gaan eruit en het profiel maken we afwaterend richting de Vierakkerselaak. Klik hier voor meer informatie.

Oktober 2019
Groen

Bestrating van de eerste oprit is een feit!

Op Park Helbergen zijn ze inmiddels begonnen met het bestraten van de eerste opritten, de opsluitbanden geven al aardig weer hoe het eruit komt te zien. Klik hier voor meer informatie.

Maart 2019
Oranje

Een prachtig stel woningen met een eigentijdse diversiteit aan stijlen

De eerste bewoners van Park Helbergen zullen de winter doorbrengen in hun nieuwe woning. Er wordt nog wel gebouwd maar de straat is duidelijk een uniek onderdeel aan het worden van Zutphen. Een prachtig stel woningen met een eigentijdse diversiteit aan stijlen. Klik hier voor meer informatie.

April 2018
Rood

Park Helbergen is officieel bewoond

Zelfs ten tijde van deze uiterst warme zomerdagen heeft Park Helbergen wederom een nieuwe mijlpaal bereikt, want de eerste huizen zijn vanaf nu officieel bewoond. Het is al goed zichtbaar wat een unieke plek dit wordt langs de IJssel met de meest prachtige huizen. Klik hier voor meer informatie.

Juli 2018
Rood

Eerste huizen al bijna gereed voor oplevering

De bouw gaat voorspoedig op Park Helbergen. De contouren van veel huizen wordt steeds zichtbaarder. De eerste dijkwoning heeft het hoogste punt al bereikt. De bewoners zullen straks prachtig uitkijken over de mooie IJssel. Klik hier voor meer informatie.

April 2018
Rood

Volop bedrijvigheid op Park Helbergen

Het is een komen en gaan van bouwbedrijven en installateurs op Park Helbergen. Van een flink aantal huizen is de nieuwbouw in volle gang. 20 kavels zijn definitief verkocht en er zijn een aantal serieuze gegadigden voor de overige kavels. Klik hier voor meer informatie.

Januari 2018
Groen

Bouw Park Helbergen officieel van start

Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners van park Helbergen is afgelopen vrijdag symbolisch het eerste broodje gelegd van de woning van Jasper en Lobke Allersma uit Enschede. Klik hier voor meer informatie.

20 Oktober 2017
Groen

Na de zomer eerste schop in de grond Park Helbergen

De start van de woningbouw op park Helbergen komt steeds dichterbij. Ruim 70% van de kavels (18 van de 25) zijn inmiddels daadwerkelijk verkocht op Park Helbergen en het ziet er naar uit dat er direct na de zomer gestart wordt met de bouw van de eerste vrijstaande woning. Klik hier voor meer informatie.

Najaar 2017
Groen

Het terrein is klaar voor de woningbouw!

Het bouwrijp maken is nu helemaal afgerond: De kabels, leidingen en het glasvezel zijn aangelegd en ook het riool voor vuilwater is afgerond. Klik hier voor meer informatie.

06 Juni 2017
Groen

Verder bouwrijp maken van het terrein

Begin februari is gestart met de aanleg van het vuilwaterriool op Helbergen. Ook werken Gemeente Zutphen en Waterschap nu al samen aan nog betere dijken voor Park Helbergen. Klik hier voor meer informatie.

03 Februari 2017
Rood

Nieuwe naam met rijke historie

Nederhelbergen wordt straatnaam voor de nieuwe woonwijk op Park Helbergen. Klik hier voor meer informatie.

Voorjaar 2017
Rood

Start verkoop kavels

Op 27 augustus kunt u zich dus uitgebreid laten voorlichten en vragen stellen over de verkoop van de kavels. Klik hier voor algemene en nuttige informatie.

27 Augustus 2016
Groen

Start bomenkap populieren

Aanstaande week start bomenkap populieren langs de IJssel bij Park Helbergen. Klik hier voor meer informatie.

07 Maart 2016
Groen

1e Bloei Bomen/Struiken

1e Bloei Bomen/Struiken.

Voorjaar 2016
Rood

Inrichten park Helbergen middengebied

Inrichten park Helbergen (voetpaden, aanplanten en inzaaien).

Najaar 2015
Groen

Kappen 1/3 deel populieren noordelijk deel

Kappen 1/3 deel populieren langs IJsseldijk rnoordelijk deel, Afhankelijk van voortgang bestemmingsplanprocedure.

Najaar 2015
Rood

Ophogen van het terrein

Start uitvoering cultuurtechnische werkzaamheden op Helbergen (opruimen, dijkverzwaring, aanleg van het park en terreinophoging), nadat aanbesteding heeft plaatsgevonden en afhankelijk van Watervergunning.

Mei 2015
Oranje

Verwijderen bestaand Hekwerk

Verwijderen bestaand hekwerk bij Helbergen. Rond deze periode zal er ook weer een volgende digitale nieuwsbrief verschijnen.

April 2015
Oranje

Opening Stadsgoed Helbergen

28 maart om circa 13.00 uur door wethouder Mevrouw Coby Pennings. Voor meer informatie zie: stadsgoedhelbergen.nl.

28 Maart 2015
Oranje

Nieuw hekwerk

Aanbrengen van een nieuw hekwerk rond gemaal Helbergen ca. 2 weken werk.

16 Februari 2015