Een vruchtbaar participatietraject

 

Vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap
Het meest noordelijke deel van het ontwikkelgebied geldt als toekomstige woonwijk, passend bij de plek. Het gebied moet dus goed aansluiten bij de fraaie natuurlijke omgeving van de IJssel en de Vierakkerse Laak.

Er zijn geen kavels meer beschikbaar.
 

Natuur en groen in het hart van Park Helbergen
Het middelste gedeelte van Park Helbergen blijft groen. Gezocht wordt naar een groene verbinding tussen het stadspark en de uiterwaarden die ingericht wordt voor mens en natuur.

 

Tijdelijke invulling Park Helbergen tot 2022
Het zuidelijke deel van Park Helbergen wordt het laatst bebouwd. Deze grond wordt tijdelijk uitgegeven om initiatieven vanuit de samenleving een kans te geven. De groep heeft zich gebogen over de vragen wat kan en mag hier komen, wat is wenselijk en waar moeten initiatieven aan voldoen. Verschillende initiatiefnemers hebben elkaar inmiddels gevonden en zijn bezig om een gemeenschappelijk voorstel in te dienen voor het totale deelgebied.

 

Wat gebeurt er na 2022?
Vanaf 2022 zal de tijdelijke invulling van dit gebied plaats maken voor permanente bebouwing. De woningbouw in 2022 zal in ieder geval recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabij gelegen centrum.