Een vruchtbaar participatietraject

 

Vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap
Het meest noordelijke deel van het ontwikkelgebied is inmiddels een fraaie woonwijk, passend bij de plek. Het gebied sluit goed aan bij de fraaie natuurlijke omgeving van de IJssel en de Vierakkerse Laak.

 

Natuur en groen in het hart van Park Helbergen
Ook het middelste gedeelte van Park Helbergen is ingevuld en geeft een groene aanblik. Een fraai wandelpad omringt met struiken, bloemen en een mooie rode speelbeuk waar kinderen heerlijk in kunnen klimmen en klauteren. Het is een mooie, groene verbinding geworden tussen het stadspark en de uiterwaarden, ingericht voor mens en natuur.

 

Woningbouw fase 2 gestart
Het zuidelijke (en laatste) deel van Park Helbergen wordt momenteel bebouwd. Deze grond is tijdelijk uitgegeven geweest om initiatieven vanuit de samenleving een kans te geven. Hier is volop gebruik van gemaakt, van educatieve functie voor leerlingen van de Vrije School die hier samen groenten verbouwen, tot Stichting Stadsgoed.

 

Wat gebeurt er vanaf 2023?
De tijdelijke invulling van dit gebied heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de start van de woningbouw met permanente bebouwing. Deze woningbouw doet recht aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabij gelegen centrum.

Najaar 2020 is de gemeente Zutphen gestart om samen met bureau Imoss, omwonenden en andere betrokken inwoners invulling te geven aan dit laatste deel van dit ontwikkel gebied. In een participatie traject hebben inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm gegeven aan de toekomst van Helbergen. De woningbouw is inmiddels in volle gang.