Een vruchtbaar participatietraject

 

Vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap
Het meest noordelijke deel van het ontwikkelgebied is inmiddels een fraaie woonwijk, passend bij de plek. Het gebied sluit goed aan bij de fraaie natuurlijke omgeving van de IJssel en de Vierakkerse Laak.

 

Natuur en groen in het hart van Park Helbergen
Ook het middelste gedeelte van Park Helbergen is ingevuld en geeft een groene aanblik. Een fraai wandelpad omringt met struiken, bloemen en een mooie rode speelbeuk waar kinderen heerlijk in kunnen klimmen en klauteren. Het is een mooie, groene verbinding geworden tussen het stadspark en de uiterwaarden, ingericht voor mens en natuur.

 

Einde tijdelijke invulling Park Helbergen in zicht. Vanaf 2022 start woningbouw
Het zuidelijke deel van Park Helbergen wordt het laatst bebouwd. Deze grond is tijdelijk uitgegeven om initiatieven vanuit de samenleving een kans te geven. Hier wordt volop gebruik van gemaakt, van educatieve functie voor leerlingen van de Vrije School die hier samen groenten verbouwen, tot Stichting Stadsgoed.

 

Wat gebeurt er na 2022?
Vanaf 2022 zal de tijdelijke invulling van dit gebied plaats maken voor permanente bebouwing. De woningbouw in 2022 zal in ieder geval recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabij gelegen centrum.

Najaar 2020 is de gemeente Zutphen gestart om samen met bureau Imoss, omwonenden en andere betrokken inwoners invulling te geven aan dit laatste deel van dit ontwikkel gebied. In een participatie traject geven inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm aan de toekomst van Helbergen.