Vanaf volgende week wordt een start gemaakt met het snoeien en kappen van de rij bomen langs de IJssel bij Park Helbergen. Eerst wordt begonnen met het terugsnoeien van de takken van de populieren aan de dijk. Deze populieren worden op een later moment gekapt, onder begeleiding van een vleermuisecoloog. De afgelopen weken zijn er in de omgeving van Park Helbergen vleermuiskasten opgehangen, zodat er voldoende geschikte verblijfplaatsen blijven voor de vleermuizen.

Ook worden bomen gekapt bij de entree van Park Helbergen en bij het gemaal zodat er gestart kan worden met het bouwrijp maken van het terrein. Zodra de weeromstandigheden het toelaten worden in het centrale parkgedeelte aansluitend 130 nieuwe bomen aangeplant.

De verwachting en planning is dat de verkoop van de bouwkavels van Park Helbergen half juni van start kan gaan.