Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

 

Van Sportpark Helbergen naar Park Helbergen. De nieuwe naam van het gebied doet recht aan de toekomstige invulling. Dichtbij het stadsparkenlint van Helbergen tot de Kaardebol en tegelijkertijd herkenbaar omdat de naam Helbergen blijft bestaan.

 

Het driekleurige logo Park Helbergen symboliseert en benadrukt de 3 deelgebieden die volop in beweging zijn. Wonen, natuur en tijdelijke  invulling. De 3 deelgebieden staan in verbinding met elkaar, raken elkaar en vormen ook nog een boom. Dit onderstreept de aanwezige en toekomstige natuur in dit gebied. De kleuren staan voor natuur en wonen.

 

Logo Park Helbergen