Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 23 april tot en met 4 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 23 april 2015 bij het loket van de gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2, voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt.