De gemeente Zutphen is voornemens om op de voormalige sportvelden van FC Zutphen woningbouw mogelijk te maken. In het verleden is hiervoor al een bestemmingsplan vastgesteld: bestemmingsplan Helbergen 2002. Door de veranderde markt is realisatie van het bestemmingsplan Helbergen 2002 niet meer actueel. Dat vraagt om een hernieuwd plan met een andere invulling qua aantallen en soort woningen. Dit hernieuwde plan is in samenspraak met diverse betrokkenen opgesteld. Het plan gaat nu uit van de realisatie van maximaal 118 woningen en een parkgedeelte. Het bijbehorende beeldkwaliteitsplan moet ervoor zorgen dat de beoogde beeldkwaliteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.