Ondanks dat de zomervakanties aangebroken zijn gaan de werkzaamheden op Park Helbergen onverminderd voort.

Zo is de firma Hofmeijer begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Op 26 juni heeft de ecoloog van Hofmeijer een Flora en Fauna quickscan uitgevoerd. Omdat er een risico bestaat dat er zich nog broedende vogels bevinden in de bomen en struiken rond het terrein wordt alleen een kleine strook aan de kant van de Waarden gerooid, op de plek waar de toegangsweg voor het tijdelijk wonen wordt aangelegd. Op deze plek is het zeker dat er geen broedende vogels aanwezig zijn.

Het terrein is in de week van 29 juni gemaaid.

Op 7 juli is een mobiele zeefinstallatie aangevoerd waarmee de grond van de Van Der Capellenlaan zal worden gezeefd. Alle brokjes puin en kiezels die groter zijn dan 1 cm worden eruit gehaald en afgevoerd (zie ook de beide foto’s). Naar verwachting zal dit werk op 10 juli gereed zijn.

Vanaf 7 juli t/m 17 juli wordt de toegangsweg richting het tijdelijke wonen aan de zuidzijde aangelegd. Eerst wordt een baan uitgegraven (het cunet), waarin zand en een funderingslaag van gebroken puin wordt aangebracht. Mogelijk worden eind volgende week de eerste m2’s straatwerk aangebracht met de gebakken stenen die nu nog op de parkeerplaatsen op De Waarden liggen. Deze stenen worden ook wel “broodjes” genoemd. Het vrijgekomen materiaal wordt verspreid op de lokatie waar de tijdelijke woningen komen.

Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Direct daarna zal het grondverzet worden uitgevoerd en zullen de contouren van het park en woongebied snel zichtbaar worden.

Vanaf 14 augustus kunt u nieuwe informatie hierover verwachten op deze site.