Vorig jaar is de kruising in de Laan naar Eme aangepast. Op dit moment staat er helaas nog een bouwhek bij het voetpad (als je voor de toegangsweg bij Helbergen staat aan de linkerkant). Het voetpad is nog onderbroken, maar het is de bedoeling dat er een vlonder wordt aangebracht (zie de foto als voorbeeld).
Helaas heeft het plaatsen van de vlonder wat vertraging opgelopen door Corona ziekte meldingen bij de aannemer en leverancier. Zodra dit gereed is zijn de werkzaamheden aan de kruising helemaal afgerond.