Op 2 oktober 2014 is de aanbiedingsbrief van het college voor het tijdelijk in gebruik mogen nemen van een deel van de gronden in Park Helbergen ondertekend door de Stichting Stadsgoed Helbergen.

12 juni 2014 |
College van B&W heeft van de week ingestemd met het ingediende voorstel en is blij met het duurzame, kleinschalige initiatief. Stichting Stadsgoed Helbergen Zutphen gaat kleinschalige initiatieven verzorgen die de leefbaarheid en participatie van de buurt vergroten.

Zo komt er onder andere een stadswerkplaats, een atelier, opslag voor de stadsakker, stadslandbouw in samenwerking met De Vrije School, een woonerf van tijdelijke woningen, een speelveld voor de buurt en een stadswei voor hobbydieren.

In bijgaand coalitieplan kunt u meer lezen over dit mooie initiatief.