SONY DSC
Sant & Solange Ruyter

2OPEN realiseert wonen 2.0 met uniek KomPost woonconcept

Woonconsumenten die het heerlijk vinden om het buiten wonen te combineren met de zorg voor voedsel, natuur en energiebeheer. Dat is waar wij ons op richten.’ Uit onderzoek* dat wij hebben laten uitvoeren blijkt ook dat 1 op de 6 woonconsumenten in Nederland zich aangetrokken voelt tot deze gedachte. Aan het woord de bevlogen en enthousiaste Sant Ruyter die samen met zijn partner, in leven en werk Solange Ruyter, het ontwikkelbedrijf 2OPEN runt vanuit Brummen.

2OPEN houdt zich bezig met de vraag: hoe kan eigentijds vorm gegeven worden aan een natuurlijke leefstijl die ruimte biedt aan diversiteit voor mens, dier en plant. Vanuit die gedachte hebben ze aansprekende woonconcepten ontwikkeld onder de namen dorpsLandgoed en @KomPost. Samen met partners en adviesrelaties realiseren zij deze concepten. Met als doel: vitale projecten realiseren die economisch verantwoord zijn en maatschappelijk en ecologisch winstgevend. @KomPost Zutphen, zoals het project heet, wordt nu gerealiseerd op Park Helbergen. Zij gaan er zelf ook wonen.

 

Hoe gaat @Kompost eruit zien op Park Helbergen?
Zoals bekend is de Stichting Stadsgoed Helbergen verantwoordelijk voor het deel ‘tijdelijke invulling’ op Park Helbergen. Dit is een collectief van 6 initiatieven. @KomPost verzorgt het initiatief voor de invulling van de tijdelijke woningen. Sant vertelt: ‘Er komen 10 verplaatsbare, comfortabele, zelf voorzienende en ook nog eens oogstrelende woningen om te zien. De houtbouw woningen worden in een timmerfabriek gemaakt en in 2 stukken op een vrachtwagen naar de locatie gereden. De compacte eengezinswoning is 75m2 en heeft ongeveer 200m3 inhoud. Ze kosten ongeveer 100.000 euro (de eindprijs ligt nog niet vast), inclusief alle duurzame voorzieningen zoals zonnedak en zonneboiler en pelletkachel. Iedere woning staat op een eigen kavel van 310m2 grond. Daarnaast komt er nog een eenmalig bedrag bij om het woongebied voor 7 jaar te ontsluiten op de openbare nutsvoorzieningen en het bewoonbaar maken en houden van de grond. De grond zelf mag om niet gebruikt worden van de gemeente Zutphen.

Wat maakt wonen in het woonconcept @Kompost nu bijzonder?
Iedereen die ervoor kiest om deze verplaatsbare woning te kopen en zo de aankomende 7 jaar neer te strijken op Park Helbergen kiest er bewust voor om 50 dagdelen per jaar, zeg maar 4 uur per week, de handen uit de mouwen te steken als KomPost bewoner. Zo wordt het wonen gecombineerd met de zorg voor voedsel, natuur en je eigen energiebeheer. Bewoners worden lid worden van de woon coöperatie. Met elkaar bepalen de bewoners het beleid en maak je iets mogelijk dat individueel niet haalbaar is.

Verder is het wonen en leven als @Kompost bewoner gelijk aan het leven van ieder ander in de stad Zutphen. Er zijn geen andere ‘verplichte’ gemeenschappelijke zaken en het is ook zeker geen woongemeenschap’.

Wat gebeurt er over 7 jaar met de woningen en de mensen die er wonen?
2OPEN heeft inmiddels ervaren dat er niet alleen vanuit potentiële woonconsumenten zeer veel belangstelling is voor dit project . Ook gemeentes zijn erg geïnteresseerd in deze vitale bestemming van tijdelijk braakliggende gronden.  Daarom gaat 2OPEN er vanuit dat het @Kompost project over 7 jaar naar een vervolglocatie verhuist op maximaal 3 kwartier fietsen vanaf Zutphen. @KomPost is eigenlijk gewoon een ‘verhuisbaar concept’. De huizen gaan circa 25 tot 30 jaar mee en kunnen daarnaast ook zeker goed dienen als mantelzorgwoning of om bijvoorbeeld op een recreatiepark te plaatsen of op een ander stuk grond wat een bewoner zelf wellicht ooit nog gaat kopen. Kortom, vervolg mogelijkheden genoeg.

Veel belangstelling voor ‘tijdelijke woningen’ op Park Helbergen
Sant geeft aan dat er veel belangstelling is voor het @KomPost concept op Park Helbergen. ‘Inmiddels hebben ruim 50 belangstellenden verspreid over 3 locatiebezoeken in maart  en via wekelijkse meewerkochtenden die vanaf april elk weekend plaatsvinden, kennisgemaakt met de locatie, elkaar en het gedachtegoed van @KomPost. Bijzonder is ook dat de opbouw en samenstelling van de belangstellenden heel erg divers en gevarieerd is. Er zijn jonge gezinnen, 65+ en alles wat er tussen in zit. Een ding hebben ze gemeenschappelijk, namelijk dat ze allemaal terug willen naar het oergevoel om verbonden te zijn met de omgeving waarin je woont en leeft’.

Planning @KomPost
In mei is de verkoopbrochure van de woningen gereed en kunnen belangstellenden overgaan tot het tekenen van een voorlopig koopcontract. In juni volgt het definitieve koopcontract. Pas als alle huizen zijn verkocht start de productie van de woningen in de timmerfabriek. Juli en augustus staan hiervoor gepland. 1 September is de verwachte sleuteloverdracht.

Woonbelangstelling en meer weten?
Als mensen geïnteresseerd zijn in deze woonvorm kunnen ze zich aanmelden als potentiele koper op www.kompostzutphen.nl.

* Marktonderzoek uitgevoerd door MarketResponse in Amersfoort in opdracht van InnovatieNetwerk en 2OPEN. Situatietekening_KomPost