IMG_5730

Ervaring Paul Brouwer, deelnemers groep tijdelijke invulling

Paul Brouwer, enthousiaste en bevlogen initiatiefnemer van het eerste uur voor de tijdelijke invulling. In het dagelijks leven docent aardrijkskunde en landbouw aan de Vrije School de Regge in Zutphen.

Hoe bent u in contact gekomen met het initiatief ‘Park Helbergen’?
‘In het voorjaar van 2013 vernam ik eigenlijk per toeval dat de gemeente Zutphen een informatie avond in de vrije School bij ons organiseerde over ‘wat te doen met het voormalig sportveldencomplex Helbergen’.  Vanuit nieuwsgierigheid besloot ik die avond eens bij te gaan wonen. Voor onze school maakten we namelijk tot dan toe altijd gebruik van akkers in Vierakker maar qua afstand zou een invulling heel dichtbij school natuurlijk veel praktischer zijn.

Het prille begin van Stadsgoed Helbergen
Op die, achteraf heel belangrijke, avond trof ik voor het eerst dus ook andere belangstellenden voor de tijdelijke invulling van Helbergen. Deze mensen kende ik tot die avond helemaal niet. Vanuit die avond zijn er coalities samengesteld en onder leiding van Baljon Architecten zijn we daarna een aantal malen bij elkaar geweest. Deze vorm van burgerparticipatie was voor alle partijen nieuw. Ook de Gemeente Zutphen was zoekende naar de juiste vorm. Vanaf het voorjaar 2014 kwam het ineens in een stroomversnelling. Uiteindelijk werd ons duidelijk dat we ons wel als een rechtspersoon moesten formaliseren en verenigen.

Meeropbrengst Stadsgoed Helbergen
Wat prachtig is om te zien is dat ‘uit het niets’ ook de buurtbewoners van de zomer zich betrokken voelde en toonde. De schooltuinen werden in de zomervakantie natuurlijk minimaal of niet onderhouden. De buurt kwam toen eigenlijk vanzelf in actie en ging schoffelen, wieden en oogsten. Geweldig om te zien dat dit een onverwachte meeropbrengt is van dit project.

Hoe ziet het er over een aantal jaar uit?
Paul gelooft en hoopt dat dan een bloeiende permacultuur* is en dat dit een doorleefde, levensvatbare plek is waar veel mensen plezier aan beleven. Een plek waar kunst, techniek, natuur, praktijkonderwijs en ontspanning plaatsvindt. Voor iedereen toegankelijk, midden in de Zutphense samenleving. Een plek waar mensen energie van krijgen.

*Wat is permacultuur?
Permacultuur staat voor permanente cultuur. Het is een methode waarmee je elke leefomgeving duurzaam vorm kunt geven, zodat die overvloedig, praktisch, mooi en nuttig wordt voor jezelf, voor anderen en voor de natuur. Niet alleen wat betreft voedselvoorziening, maar ook energievoorziening, bouwen, waterkringlopen, economie, sociale omgangsvormen.  Permacultuur is gebaseerd op natuurlijke principes, eerlijke idealen, samenwerking en eenvoud. Het creëert ruimte voor leven, overvloed en plezier.