Beste lezer,

 

Park Helbergen bruist van de activiteiten 

In deze 4e nieuwsbrief wil ik u graag bijpraten over de laatste stand van zaken en planning met betrekking tot Park Helbergen. 28 maart jl. was de officiële opening van Stadsgoed Helbergen. De partij die de invulling van het tijdelijke deel voor haar rekening neemt.  Kijk hier voor een impressie van deze geslaagde feestelijke dag. Zoals u kunt zien vinden er diverse activiteiten plaats op dit deel van het terrein. Zo zijn er 4 verschillende typen tuin gevestigd en wordt er een woonerf van 10 tijdelijke woningen gerealiseerd. In de voormalige kantine is de Stadswerkplaats en een kunstenaarsatelier gevestigd. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de invulling van het deel ‘natuur’ en zijn de grondwerkzaamheden voor het bouwrijp maken in volle gang op het deel ‘woningen’. Kortom ‘volop leven’ op Park Helbergen. In deze nieuwsbrief kunt u o.a lezen hoe Paul Brouwer terugkijkt op zijn deelname aan het unieke burgerparticipatie traject , hoe 2Open vormgeeft aan de tijdelijke invulling en alles over het hoe en waarom van een bijzondere aanbesteding voor het grondwerk voor de invulling van de natuur.

Met vriendelijke groet, Chantal Hofman, Projectleider Helbergen gemeente Zutphen info@parkhelbergen.nl