Werkzaamheden Park Helbergen gestart!

5 juni is aannemer Hofmeijer uit Voorst met een bodemonderzoek (met behulp van een mobiele kraan) gestart en vinden hoogtemetingen van het terrein plaats. In de week van 9 juni wordt er een quick scan uitgevoerd voor de Flora en Fauna. Vervolgens wordt er een (digitaal) 3D model [...]Read more

Bestemmingsplan ‘Park Helbergen’, gemeente Zutphen

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 23 april tot en met 4 juni 2015 Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 23 april 2015 bij het loket van de gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2, voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt.Read more
Voorlopige planning
 

Voorlopige planning

Dinsdag 16 december heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan Park Helbergen, inclusief beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Vanaf 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder [...]Read more
Monique van der Voort
 

Deelnemer participatie groep: Monique van der Voort

Ervaring Monique van der Voort, deelnemer groep wonen. Monique is vanaf de start betrokken geweest bij Park Helbergen voor de invulling van het deeltraject ‘wonen’. Monique, moeder van 3 pubers en in het dagelijks leven commercieel binnendienstmedewerker, woont al 16 [...]Read more