Update: Laatste stand van zaken uitvoering Park Helbergen

Op dit moment wordt de rijbaan op Helbergen Zuid ingestraat. Door het natte weer van de afgelopen week liggen de grondwerkzaamheden stil. De aannemer heeft de werkzaamheden tijdelijk gestaakt omdat anders de bovengrond kapot wordt gereden door het materieel. Naar verwachting [...]Read more
Zomeractiviteiten op Park Herbergen
 

Zomeractiviteiten op Park Herbergen

Ondanks dat de zomervakanties aangebroken zijn gaan de werkzaamheden op Park Helbergen onverminderd voort. Zo is de firma Hofmeijer begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Op 26 juni heeft de ecoloog van Hofmeijer een Flora en Fauna quickscan uitgevoerd. Omdat er een [...]Read more

Werkzaamheden Park Helbergen gestart!

5 juni is aannemer Hofmeijer uit Voorst met een bodemonderzoek (met behulp van een mobiele kraan) gestart en vinden hoogtemetingen van het terrein plaats. In de week van 9 juni wordt er een quick scan uitgevoerd voor de Flora en Fauna. Vervolgens wordt er een (digitaal) 3D model [...]Read more

Bestemmingsplan ‘Park Helbergen’, gemeente Zutphen

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 23 april tot en met 4 juni 2015 Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 23 april 2015 bij het loket van de gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2, voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt.Read more
Voorlopige planning
 

Voorlopige planning

Dinsdag 16 december heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan Park Helbergen, inclusief beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Vanaf 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder [...]Read more