Na de zomer eerste schop in de grond Park Helbergen

De start van de woningbouw op park Helbergen komt steeds dichterbij. Ruim 70% van de kavels (18 van de 25) zijn inmiddels daadwerkelijk verkocht op Park Helbergen en het ziet er naar uit dat er direct na de zomer gestart wordt met de bouw van de eerste vrijstaande woning. Op alle [...]Read more
 

Het terrein is klaar voor de woningbouw!

Op allerlei plekken die een paar weken geleden nog kaal waren is koolzaad gaan groeien. Het bouwrijp maken is nu helemaal afgerond: De kabels, leidingen en het glasvezel zijn aangelegd en ook het riool voor vuilwater is afgerond. De bouwweg ligt op de juiste hoogte en de [...]Read more
 

Verder bouwrijp maken van het terrein

Begin februari 2017 is gestart met de aanleg van het vuilwaterriool op Helbergen. Er komt één buis in de grond, want het schone hemelwater wordt bovengronds afgevoerd. Er komen aansluitingen op het riool tot aan de erfgrens. De aannemers die straks de woningen gaan bouwen kunnen [...]Read more