Nederhelbergen wordt straatnaam voor de nieuwe woonwijk op Park Helbergen.

 

Nederhelbergen

Het Zutphense ‘Helbergen’ heette oorspronkelijk ‘Neder Helbergen’. Het was het noordelijke deel (vooral uiterwaarden) van een groter domein, genaamd ‘Helbergen’, een oorspronkelijk Veluws domeingoed van de graven/hertogen van Gelre. Helbergen ligt ook nog steeds grotendeels in Cortenoever (Laag- en Hoog-Helbergen). In 1356 verkocht de Gelderse hertog de uiterwaarden van Neder Helbergen aan de stad Zutphen zodat de Zutphenaren de IJssel, die in een grote bocht langs de Emmerikseweg en de zuidrand van de binnenstad schuurde, konden kanaliseren. De ‘nieuwe’ IJssel kwam westelijker te liggen, op de huidige plaats, en daarmee kwam Neder Helbergen aan de oostkant van de IJssel te liggen. De vermoedelijke betekenis van Helbergen verwijst naar ‘Hel’ = helling/talud in combinatie met ‘bergen’ = (verdedigbare) heuvel(s), eventueel kunstmatig opgeworpen. De oudste schrijfwijze van bijna 1000 jaar geleden ‘elliberga’ wijst op een enkelvoud: dus de ‘hellingberg’.