De start van de woningbouw op park Helbergen komt steeds dichterbij. Ruim 70% van de kavels (18 van de 25) zijn inmiddels daadwerkelijk verkocht op Park Helbergen en het ziet er naar uit dat er direct na de zomer gestart wordt met de bouw van de eerste vrijstaande woning. Op alle overige kavels ligt, op 1 na, ook een optie. Er is veel belangstelling geweest voor de ruime kavels op deze mooie locatie dichtbij het centrum van Zutphen, grenzend aan de IJssel en aan het nieuwe stadspark Helbergen.

Bijzonder participatie traject
De gemeente Zutphen kijkt terug op een succesvol en uniek burgerparticipatietraject. Voor de ontwikkeling van dit gebied is er advies gevraagd aan belangstellenden en belanghebbenden zoals omwonenden, andere betrokken inwoners van Zutphen, de bomenstichting en het Waterschap om mee te denken over de invulling van dit gebied. Zo is er samen vorm gegeven aan de toekomst van Park Helbergen.

Stadspark Helbergen
De in het najaar van 2015 aangeplante bomen (circa 130) en het bosplantsoen zijn inmiddels goed aangeslagen en vormen de contouren van het Stadspark Helbergen. Een mooie natuurlijke verbinding tussen de IJssel en de uiterwaarden waar iedereen heerlijk kan recreëren.

Tijdelijke invulling
Het meest zuidelijke deel van ontwikkelgebied Helbergen blijft tot 2022 een tijdelijke bestemming houden. Stadsgoed Helbergen heeft dit gebied in haar beheer en hier vinden kleinschalige activiteiten plaats zoals stadslandbouw en een stadswerkplaats.