• Op dit moment wordt de rijbaan op Helbergen Zuid ingestraat.
  • Door het natte weer van de afgelopen week liggen de grondwerkzaamheden stil. De aannemer heeft de werkzaamheden tijdelijk gestaakt omdat anders de bovengrond kapot wordt gereden door het materieel. Naar verwachting worden deze volgende week weer voortgezet.
  • Volgende week wordt de boorinstallatie aangevoerd voor de grondboring. Dit gebeurt niet in opdracht van de gemeente. In opdracht van Vitens wordt er een drinkwaterleiding geboord vanaf terrein Helbergen, onder de IJssel door, naar de uiterwaarden bij De Hoven.