Via dit nieuwsbericht informeren wij u graag over de stand van zaken. Imoss, bureau voor stedenbouw, heeft inmiddels een beeldkwaliteitsplan, een stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan met daarin opgenomen de kavelpaspoorten voor de 34 te vergeven kavels gemaakt. Let op, dit alles is nog wel in concept en wordt naar verwachting voor de zomer door het college van B&W vastgesteld.

Zodra dit definitief is, worden deze rapporten als pdf op de website www.parkhelbergen.nl geplaatst. De gemeente Zutphen is verder bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding van de verkoop van de kavels en het bouwrijp maken van het gebied. De wens is dat de kavels na de zomer in de verkoop gaan. Via de website en onze mails informeren wij u over de volgende stappen. U hoeft zelf geen contact met ons op te nemen en wordt tijdig door ons geïnformeerd.

Een tipje van de sluier:

Onder voorbehoud hieronder al wel vast een sneakpreview de hoofdlijnen van de plannen.

UITGANGSPUNTEN STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Park Helbergen is af. In 2020 is door IMOSS bureau voor stedenbouw, gemeente Zutphen én omwonenden een ontwerp gemaakt voor Fase 2 van Park Helbergen. Het landschappelijk ontwerp voor deze fase is met dezelfde uitgangspunten ontworpen als Fase 1. Daardoor is er een groene, duurzame en landschappelijke structuur ontstaan die naadloos aansluit op Park Helbergen. Daarnaast hebben omwonenden meegeholpen door online te participeren en te reageren op verschillende ontwerpvoorstellen. Na deze fase van ontwerp en participatie kwamen de beeldkwaliteit en het inrichtingsplan aan de orde. Ook in deze fase is geluisterd naar omwonenden en zijn er nog aanpassingen verricht naar aanleiding van de feedback. Het resultaat van dit project en de samenwerking tussen deze partijen is de basis voor het stedenbouwkundige plan.

De visie op Fase 2 kent 4 belangrijke uitgangspunten:

  • Groene en duurzame overgang van Emerpark naar de uiterwaarden van de IJssel
  • Goede overgang met de bestaande bebouwing aan De Waarden
  • Aansluiten en uitbreiden looppadenstelsel in de omgeving
  • Zicht vanuit het gebied naar de uiterwaarden en naar de stad behouden en versterken

INRICHTINGSVISIE

Park Helbergen wordt groen en klimaatadaptief. Door een minimale hoeveelheid verharding toe te passen is er veel ruimte voor groen en wateropvang en dit leidt een zeer groene opzet van de inrichting van Park Helbergen Fase 2.

Er is een viertal inrichtingselementen waaruit de wijk is opgebouwd:

  • Bloesemlint
  • Parkzone
  • Boomgaard
  • Water door de straten

BEELDKWALITEITSPLAN

Het ontwerp is gebaseerd op de bomenlaan (Bloesemlint) met daaraan gelegen woonclusters in het groen. Dit model geeft de meeste verbinding tussen Park Helbergen en de bestaande omgeving. Het karakter van een centrale bomenlaan geeft bovendien statuur aan de nieuwe wijk. Vanuit het Bloesemlint vertakt het stratenplan. Tussen de hoofdzakelijk groene ontsluitingsstructuur liggen clusters van woningen. Het geheel is landschappelijk en sierlijk in het gebied gelegd zodat de parkachtige setting het beste tot zijn recht komt. Er is een goede balans gevonden tussen uitgeefbaar en niet-uitgeefbaar terrein. Door de opzet van woonclusters met een fijnmazig netwerk van openbare ruimte krijgt het watersysteem ook een subtiele en geraffineerde opzet.

Het plan bevat 34 vrije kavels. Op bijzondere plekken zijn andere typen toegepast zoals twee onder één kap woningen en dijkwoningen. Op deze wijze ontstaat er een divers beeld aan architectuur passend bij de landschappelijke setting van het plan. De dijkwoningen nemen een bijzondere positie in. Vanuit deze positie is zowel zicht op de IJssel als op Park Helbergen mogelijk.