Tegen het bestemmingsplan is door 1 persoon beroep ingesteld. De gevraagde voorlopige voorziening is ingetrokken. Dit houdt in dat het bestemmingsplan in werking is getreden. Na de uitspraak van de bestuursrechter van de Raad van State wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Daarna wordt beoordeeld wat er nodig is, en of er iets nodig is, om verder te kunnen met de realisatie van het plan.

Afhankelijk van de uitspraak, kunnen we daarna starten met de verkoop. Eerste stap hiervoor is het selecteren van een makelaar. Daarna worden de kavelpaspoorten samengesteld (met tekeningen en prijs). Dat proces zal misschien twee/drie maanden duren. Ook wordt dan de verkoopprocedure vastgesteld.