De fietsverbinding langs het gemaal is opengesteld en in gebruik genomen sinds 10 mei jl. Het hekwerk is verplaatst waardoor fietsers niet meer hinderlijk naar beneden en naar boven hoeven te fietsen ter hoogte van het gemaal maar eenvoudig rechtdoor kunt fietsen.  De openstelling viel symbolisch mooi samen met de landelijke fietsdag.

De gemeente Zutphen heeft hier samen met het Waterschap Rijn en IJssel voor gezorgd. Deze verbetering maakt onderdeel uit van de herontwikkeling locatie Helbergen.

Fietspad