Gemeente Zutphen heeft besloten om het zuidelijk deel van Park Helbergen te gaan ontwikkelen gelijk aan het noordelijk deel. Op basis van gesprekken met omwonenden, makelaars en ontwikkelaars moet een keuze gemaakt worden wat hier gebouwd gaat worden. Het college heeft besloten om bij de inrichtingsschets voor het zuidelijk deel van Park Helbergen uit te gaan van een gevarieerd aanbod van grondgebonden woning types. Denk hierbij aan vrijstaande woningen, forse tweekappers en levensloop bestendige grondgebonden woningen. Marktconsultatie heeft uitgewezen dat er behoefte is aan grondgebonden woningen en een gevarieerd woningaanbod sluit ook heel goed aan bij de naastgelegen wijken. De bouwkavels zullen zo veel mogelijk in particulier opdrachtgeverschap worden uitgegeven. Op korte termijn worden 3 bureaus benaderd om een offerte uit te brengen voor het ontwikkelen van het inrichtingsplan. Daar hoort ook participatie met de directe omgeving bij. Belangstellenden worden geïnformeerd als de fase van verkoop van de kavels nadert.