Nee op dit moment is het burgerparticipatie traject Park Helbergen afgerond. De adviesgroep is ontbonden.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan Park Helbergen inkijken. Vanaf 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage.
Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder krijgt gedurende zes weken de gelegenheid om een zienswijze op het plan in te dienen.