In 2014 staan een tweetal bijeenkomsten gepland voor de nieuwe Adviesgroep onder leiding van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten en ondersteund door ambtelijke experts.

Eerste bijeenkomst
3 juni

Tweede bijeenkomst
1 juli

Tijdstip
19.30 – 21.30 uur

De leden van de Adviesgroep krijgen te zijner tijd uiteraard de locatie via e-mail doorgegeven.

U heeft tot 27 mei 2014 de gelegenheid om u aan te melden voor de nieuwe Adviesgroep.