Op 7 april 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Park Helbergen en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is door 1 persoon beroep ingesteld en om een voorlopige voorziening gevraagd. Dit houdt in dat het bestemmingsplan niet op 8 juni jl. in werking is getreden. Eerst moet de Raad van State een uitspraak doen in het kader van de voorlopige voorziening en het ingestelde beroep. Daarna wordt beoordeeld wat er nodig is, en of er iets nodig is, om verder te kunnen met de realisatie van het plan.