Opbreken van de Schouwlaakseweg

We zijn op 3 oktober begonnen met het opbreken van de Schouwlaakseweg. Het asfalt en de stenen gaan eruit en het profiel maken we afwaterend richting de Vierakkerselaak. De ruimte die vrijkomt gaan we inzaaien met gras en eind dit jaar worden er bomen en struiken ingeplant. 

Aanleggen van de bestrating

Als de rijbaan eruit gehaald is gaan we verder met het aanleggen van de verbinding richting de Laan naar Eme.Daarbij worden eerst de greppels gegraven zodat de wateroverlast tot het verleden behoort. Daarna worden de inritten aangelegd en tenslotte het laatste gedeelte van de rijbaan. 

Openbare verlichting

Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de openbare verlichting. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er slimme straatlantaarns komen maar dit zal in een later stadium worden opgepakt.  

Groen

Voor de zomervakantie zijn de wadi’s en bermen ingezaaid met een kruidenmengsel. Het resultaat hiervan was helaas nog niet wat we voor ogen hadden. De natuur is niet altijd voorspelbaar. Het terrein heeft langere tijd braak gelegen waardoor er veel “kweek” in de grond zat, zogenaamde pioniersvegetatie. De ingezaaide kruiden hebben daarom onvoldoende kans gehad om zich goed te ontwikkelen. Binnenkort zal er opnieuw gezaaid worden, maar dan met een grasmengsel. Voorafgaand aan het inzaaien wordt de uitspoeling in de wadi’s en greppels hersteld. Op enkele plekken groeit nu nog veel onkruid. Begin oktober zal de groenaannemer deze plekken uitmaaien. 

De aansluiting op de Laan naar Eme.

Enkele maanden geleden is een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van 6 bomen bij de Laan naar Eme. De kap is noodzakelijk om een veilige aansluiting van de Laan naar Neder Helbergen op de Laan naar Eme te krijgen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn er veel zienswijzen binnengekomen. Daarop heeft de gemeente besloten om de aanvraag in te trekken om na te gaan of er alternatieven zijn. Gebleken is dat er geen veilige alternatieven zijn waarbij de bomen kunnen blijven staan. De bewoners en bezwaarmakers hebben hier een brief over ontvangen en onlangs is er een nieuwe kapaanvraag ingediend.