De weersomstandigheden hebben de laatste weken meegewerkt. Door het droge(re) weer kunnen de machines over het terrein rijden zonder veel schade aan de ondergrond te veroorzaken.
Op dit moment is aannemer Hofmeijer bezig met het aanleggen van het park en het voorbereidend grondwerk voor het woongebied.

Misschien is het u opgevallen dat er geen piketpaaltjes zichtbaar zijn op het terrein…. Dit heeft te maken met het digitaliseren van de uitvoering.
Van het gebied is een digitaal 3D ontwerp uitgewerkt dat wordt gebruikt tijdens de grondwerkzaamheden. De machinist ziet door middel van zijn GPS waar grond ontgraven en aangevuld moet worden. Dankzij dit systeem weten we vooraf precies hoeveel grond er nodig is voor het werk, zodat er achteraf geen grond tekort is of overblijft.

De bestrating voor de nieuwe weg naar het tijdelijke wonen ligt er nu volledig in. Deze week worden de bermen netjes afgewerkt en de bouwhekken verplaatst zodat de parkeerplaatsen op de Waarden weer goed bereikbaar zijn.

3d-ontwerp-park-helbergen