Vorige week is begonnen met de aanplant van bomen en bosplantsoen op park Helbergen.

In totaal worden er de komende tijd ca. 130 bomen aangeplant.

Vervolgens wordt de fundering (van menggranulaat) gelegd van de paden in het park. De toplaag wordt volgend jaar aangebracht, op het moment dat ook het bloemrijk grasland wordt ingezaaid.

 

Enkele weken geleden is het terrein aan de noordzijde ingezaaid met graszaad.

De locaties waar de bouwkavels zijn gepland zijn ingezaaid met Italiaans raaigras, het overige deel met een meer gebruikelijke grassoort.

Zodra het gras zich in het komende voorjaar gaat ontwikkelen zal buiten goed zichtbaar zijn waar de bouwkavels zich bevinden.

 

Aangezien het weer langzaamaan steeds meer een winters karakter krijgt zullen de werkzaamheden de komende tijd steeds meer op een laag pitje komen te staan. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we u weer op de hoogte.