Een vruchtbaar participatietraject

 

Gemeente en geïnteresseerden trekken samen op om een goede invulling te geven en een breed draagvlak te creëren voor de toekomstige invulling van Park Helbergen. Dankzij dit vruchtbare participatietraject met de drie adviesgroepen is de invulling van de drie deelgebieden op hoofdlijnen bekend. De uitkomsten van deze brainstormsessies zijn door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten samengevat in een rapport (periode maart-juli 2013).

 

Vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap
Het meest noordelijke deel van het ontwikkelgebied geldt als toekomstige woonwijk, passend bij de plek. Het gebied moet dus goed aansluiten bij de fraaie natuurlijke omgeving van de IJssel en de Vierakkerse Laak.
Het is de bedoeling dat deze woonwijk wordt ingericht als een gebied waar kwalitatief hoogstaande huizen worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat kopers een kavel kopen van de gemeente Zutphen en daar zelf een huis op kunnen laten bouwen, geheel naar eigen wens en inzicht. Uiteraard moet dit huis wel voldoen aan de beeldkwaliteit en goed passen bij de fraaie omgeving.

 

Najaar 2016 is de verkoop van kavels park Helbergen gestart.
Hieronder in grote lijnen alvast wat algemene, nuttige informatie.

Algemene planinformatie:
- Er worden geen huizen verkocht maar kavels verkocht waar u zelf een woning

op kunt laten bouwen.
– De kavelprijzen liggen tussen de circa 140.000 e en 400.000 e.
– De kavelgrootte ligt tussen de 400 en 1050 m2.

Mag iedere woning daar gebouwd worden?
- U moet een woning (laten) bouwen die voldoet aan het beeldkwaliteitsplan van

de gemeente Zutphen.
– Dit houdt in dat zogenaamde cataloguswoningen (kant en klaar product) niet in
aanmerking komen voor dit plan.
– U dient met uw eigen architect uw eigen woning te (laten) ontwerpen en dit voor
te leggen aan het kwaliteitsteam.
– Het kwaliteitsteam wordt samengesteld door de gemeente Zutphen.
– Per kavel wordt een kavelpaspoort opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe er precies
mag worden gebouwd. Daarbij kunt u denken aan: bebouwingsvlak, minimale en
maximale inhoud van de te bouwen woning, aantal woonlagen, hoogte en
grootte van de bijgebouwen.

Om u een idee te geven wat mogelijk is op de kavels kunt u ideeën opdoen in het Beeldkwaliteitsplan. Hierin staan voorbeelden opgenomen van huizen evenals de kavelpaspoorten.

Beeldkwaliteitsplan Park Helbergen >

Er zijn nog een beperkt aantal kavels beschikbaar. Interesse? Neem contact op met makelaarskantoor Ten Hag, Spitaalstraat 93 in Zutphen (0575 – 51 63 61).

 

Natuur en groen in het hart van Park Helbergen
Het middelste gedeelte van Park Helbergen blijft groen. Gezocht wordt naar een groene verbinding tussen het stadspark en de uiterwaarden die ingericht wordt voor mens en natuur.

 

Tijdelijke invulling Park Helbergen tot 2022
Het zuidelijke deel van Park Helbergen wordt het laatst bebouwd. Deze grond wordt tijdelijk uitgegeven om initiatieven vanuit de samenleving een kans te geven. De groep heeft zich gebogen over de vragen wat kan en mag hier komen, wat is wenselijk en waar moeten initiatieven aan voldoen. Verschillende initiatiefnemers hebben elkaar inmiddels gevonden en zijn bezig om een gemeenschappelijk voorstel in te dienen voor het totale deelgebied.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van Stadsgoed Helbergen.

 

Wat gebeurt er na 2022?
Vanaf 2022 zal de tijdelijke invulling van dit gebied plaats maken voor permanente bebouwing. De woningbouw in 2022 zal in ieder geval recht doen aan de unieke ligging langs de IJssel en het nabij gelegen centrum.